Verhalen tot leven brengen bij de Duinhuisjes

Op zondag 23 juli mochten we in samenwerking met Team Educatie van Oud Castricum de bezoekers van het zomerprogramma bij De Duinhuisjes, een prachtig openluchtmuseum van de Historische Vereniging Westvoorne, verhalen vertellen en liedjes brengen over het strand- en duinleven in vroeger tijden.

Verhalen over onze regio en kuststreek, maar ook over het kustgebied van Voorne en wat wij zoal gemeen hebben.  De streken van- en verhalen over stropers, jagers en jutters waren heel herkenbaar.

In Brielle stonden ook grote kalkovens en de meeste schelpen werden vanuit de Zeeuwse eilanden met schepen daarna toe vervoerd. Ook in Voorne waren grootgrondbezitters – met ‘’heerlijkheden’’ met of zonder eendenkooi. De hoge ambtenaar Jonkheer Daniel Gevers- Endegeest (neef van Frits Gevers, allen voorkomende uit de Rotterdamse regentenfamilie Gevers) was belast met de taak, om vanuit Bergen aan Zee de hele kuststrook van ons land voor het eerst in kaart te brengen. Op 22 september 1827 betrad hij het eiland Voorne voor dit doel.

Met behulp van door ons meegebrachte strandvondsten en andere historische spullen ‘’met een verhaal’’ hebben we onze presentatie met veel plezier en onder een grote belangstelling mogen houden. We kunnen terugkijken op en leuke en leerzame middag met een hartelijke ontvangst van- en kennismaking met de vrijwilligers van de Historische Vereniging West Voorne. Het openluchtmuseum De Duinhuisjes is zeker een aanrader om eens te bezoeken. Je kunt dit vinden vlak bij het Bezoekerscentrum, Duinstraat 18, 3235 NK Rockanje.