Samenwerking Depot Strandvonderij met Stichting Oud Castricum, Team Educatie

Het depot Strandvonderij Castricum werkt nauw samen met het Team educatie van Oud Castricum.

De schelpenkar is onlangs geschonken aan Oud Castricum. Presentaties en gastlessen over  de Schelpenkar- en schelpenvisserij, maar ook Strand- en Streekhistorie  zijn in combinatie met een bezoek aan het Depot van hulpstrandvonder Dirk Bakker in Limmen ook mogelijk. In de filmzaal van het gebouw van Oud Castricum aan de Geversweg 1b verzorgen vrijwilligers voor grotere groepen (leerlingen) of volwassenen een gastles of presentatie.

Mail voor meer informatie naar educatie@oud-castricum.nl of bel met Menno Twisk 06-22923226

Daarnaast is een combinatie met het bekijken van de expositie van Oud Castricum en een bezoekje aan de strandvondstencollectie van Dirk in Limmen ook mogelijk.

Alleen een kijkje nemen bij de Strandvondstencollectie (maximaal 10 personen per keer)  mail dan even met Dirk Bakker  dirkbakker59@gmail.com