Samenwerking Depot en Oud Castricum

Afbeelding: les kist met onderzoekopdrachten strandvondsten

De onderwijsprogramma’s van het voormalige Strandvondstenmuseum zijn nog steeds beschikbaar via het Depot Strandvonderij en bij Oud Castricum.

Strandvonder Dirk Bakker heeft de Castricumse strandvondstencollectie en meer interessante historische- en nautische objecten opgenomen in zijn depot. De taakgroep educatie van Oud Castricum werkt met Dirk samen en het depot is opengesteld voor alle geïnteresseerden en voor scholieren.      (Max. 10 personen per keer)

Maar ook voor kennis en informatie over andere thema’s kun je bij Dirk terecht. Zoals bijv., kustverdediging (waterbouw), zeescheepvaart of visserij. Een mooie toevoeging op projecten van het voormalige Strandvondstenmuseum waarbij al bleek dat voorwerpen en onderwerpen, gelieerd aan historische vindingrijkheid en vakmanschap ook bij veel jongeren interesse opwekte. (Het zou een mooi neveneffect zijn als dit scholieren kan stimuleren om voor een technische beroepsopleiding te gaan kiezen.)

Voor een bezoek aan het Depot en een toelichting of presentatie van Dirk over de bovengenoemde onderwerpen kan je altijd voor een afspraak rechtstreeks contact opnemen per mail met dirkbakker59@gmail.com

Voor samenwerkingsprogramma’s, meer informatie over onderwijsprogramma’s of ondersteuning bij (onderwijs) projecten bel of mail of bel dan even met de contactpersoon educatie voor Oud Castricum Menno Twisk telefoonnummer 06-22923226 of educatie@oud-castricum.nl