Historie Vervoer

Indonesië rapport maakt project Indiëgangers (2012) van Pauline van Vliet voor scholen weer actueel.

De term oorlogsmisdaden had achteraf gezien toch genoemd moeten worden stelt een van de hoofdonderzoekers van het dekolonisatie rapport vorige week in de media.

Hoewel niet veel oud-Indiëgangers meer in leven zijn, maakt dit rapport en deze kwalificatie opnieuw bij veel betrokkenen en veteranen veel emoties los.

Voor middelbare scholen is de film Merdeka ‘’de oorlog na de oorlog’’ nog steeds beschikbaar. Mavo scholieren interviewden de toen (2012) nog in leven zijnde Castricumse Indiëgangers, wat leidde tot een indrukwekkende oral history film.  klik hier voor een impressie; een klein stukje van het verhaal van dhr. Reinier Stet.

Het project van Pauline van Vliet (caleidoscoopfilm) is destijds tot stand gekomen door samenwerking met het Bonhoeffercollege, het Strand- en Streek historisch Museum en Oud Castricum.

Voor achtergrondinformatie verwijzen we graag naar een artikel van Arno Haijtema uit 2012, die hij destijds schreef voor de Volkskrant, te vinden op de website van Stichting Kist. klik hier

Het (voormalige) Strandvondstenmuseum werkt nauw samen met de Werkgroep Oud Castricum en Stichting Kist en heeft haar educatieve strand- en streekhistorische projecten ondergebracht in het pakket van de taakgroep educatie van Oud Castricum.

Wilt u de film vertonen op uw school, meer informatie over de film of mogelijkheden voor een presentatie of gastles over dit thema?

Mail naar educatie@oud-castricum.nl  of info@strandvondstenmuseum.nl